Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 στις 19.00

Καφενείο αλληλεγγύης στους πρόσφυγες

πηγή : email που λάβαμε στις 25 Αύγουστος 17h