Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 στις 18.00

Το περιεχόμενο της δράσης & οι μορφές οργάνωσης των αναρχικών σήμερα