Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 στις 20.00

Καφενείο οικονομικής ενίσχυσης

Καφενείο Οικονομικής Ενίσχυσης (Μυτιλήνη)

της Ομάδας Ενάντια στα Κέντρα Κράτησης

MUSAFERAT

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/60833/