Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 στις 21.00

Προβολή ταινίας: San Michele avena un gallo

πηγή : http://antiviosi.espivblogs.net/2015/10/15/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3/