Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 στις 14.00

Αντιμιλιταριστικό τσιμπούσι

ΑΝΤΙΜΙΛΙΤΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΠΟΥΣΙ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑPERTUS

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/61046/