Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 στις 21.00

Καφενείο οικονομικής ενίσχυσης

Καφενείο οικονομικής ενίσχυσης της ομάδας έμπρακτης αλληλεγγύης προς τους/τις μετανάστες/τριες στην σκάλα Συκαμιάς Λέσβου.

Πέμπτη 29/10
στις 21.00
στη Κατάληψη στο Μπίνειο.

πηγή : email που λάβαμε στις 27 Οκτώβριος 22h