Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 στις 21.00

Καφενείο-Bar οικονομικής ενίσχυσης

Καφενείο-Bar οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη εξόδων της μεταφοράς προς και από την σκάλα Συκαμιάς.

Την Παρασκευή 13/11 στις 21.00

στη Κατάληψη στο Μπίνειο.

Λεσβιακή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους/στις μετανάστες/τριες

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Νοέμβριος 02h