Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 στις 19.00

Προβολή ταινίας & Bar Οικ. Ενίσχυσης του Σωματείου Σερβιτόρων Μαγείρων

πηγή : email που λάβαμε στις 2 Δεκέμβριος 21h