Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015 στις 19.00

Συνάντηση εργαζομένων στο εμπόριο

πηγή : https://orthostasia.wordpress.com/2015/12/03/%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%83-2/