Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 στις 17.00

Συνέλευση αλληλεγγύης στους 5 αγωνιστές - φοιτητές

Συνέλευση αλληλεγγύης στους 5 αγωνιστές φοιτητές που διωκονται για τη συμμετοχή τους στη διαδήλωση NoExpo.

Συνέλευση Αλληλεγγύης Πάτρας

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/62026/