τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010 στις 20.00

Ανοιχτό κάλεσμα για συζήτηση σχετικά με την πορεία της 17 Ν

διοργάνωση : Αναρχικοί/ές Ηρακλείου Κρήτης

πηγή : http://21215.calendars.motigo.com/events/show...