Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 στις 19.00

Γενική Συνέλευση ΣΕΦΚ

Γενική Συνέλευση του ΣΕΦΚ:

Κυριακή 17 του Γενάρη στις 19.00

Να είμαστε όλες/οι εκεί...

πηγή : http://sefk.gr/