Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016 στις 20.00

Καφενείο οικ. ενίσχυσης της εφημερίδας δρόμου Άπατρις

H Άπατρις είναι πανελλαδική εφημερίδα δρόμου που εκδίδεται μέσω του οριζόντιου συντονισμού επτά συντακτικών ομάδων, κατανεμημένων γεωγραφικά σε όλη την επικράτεια. Το μοντέλο οργάνωσης τους είναι βασισμένο στην αποκέντρωση, τη συνεργασία και την ισοτιμία, στα πλαίσια μιας πανελλαδικής κοινότητας με κοινό στόχο την έκδοση του έντυπου μέσου αντιπληροφόρησης αλλά και ποικιλόμορφες τοπικές παρεμβάσεις. Η εφημερίδα διανέμεται πανελλαδικά, χωρίς αντίτιμο, και στηρίζεται οικονομικά στην ενίσχυση που προκύπτει από διάφορες εκδηλώσεις των τοπικών Σ.Ο, συνεισφορές από συντρόφους/ισσες και συλλογικότητες/στέκια/καταλήψεις.

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Ιανουάριος 18h