Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 στις 21.00

80’s -90’s party

80's-90's party το Σάββατο 16 Ιανουαρίου στην κατάληψη Ελαία για οικονομική ενίσχυση της κατάληψης Ντουγρού στη Λάρισα. Σας περιμένουμε από τις 21.00

sV s

πηγή : https://katalipsielaia.squat.gr/2016/01/13/80...