Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 στις 18.00

Συνέλευση του ταμείου αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστών

συνέλευση του ταμείου αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστών

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Φεβρουάριος 16h