Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 στις 21.30

Παρέμβαση για τις απολυμένες στο cafe ΓΕΦΥΡΑ

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Φεβρουάριος 14h