Σάββατο 5 Μαρτίου 2016 στις 23.30

Πάρτυ μασκέ

Rnb, Punk, Disco, Goa trance, Dubstep και βλέπουμε.....για την οικονομική ενίσχυση της κατάληψης

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Φεβρουάριος 17h