Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016 στις 15.00

Καφενείο οικονομικής ενίσχυσης

Το καφενείο την Τετάρτης αναβάλλεται και θα γίνει την Πέμπτη 3 Μαρτίου.

_ _ _o

πηγή : https://apertus.squat.gr/?p=3474