Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 στις 21.00

bar οικ. ενίσχυσης του αυτόνομου σχήματος ιστορικού-αρχαιολογικού

https://autonomohistarch.espivblogs.net/

πηγή : https://autonomohistarch.espivblogs.net/
πηγή : email που λάβαμε στις 6 Μάρτιος 01h