Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 στις 19.30

Ανοιχτή συνέλευση κατάληψης στέγης προσφύγων Κάνιγγος 22

Ανοιχτή συνέλευση κατάληψης στέγης προσφύγων Κάνιγγος 22 την Πέμπτη 10/3 στις 19.30

Open assembly of the new housing squat for refugees Kanigos 22 at Thursday 10/3 - 19:30

Ανοιχτά σύνορα
Ανοιχτά σπίτια

Open borders
Open houses

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Μάρτιος 22h