Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 στις 20.00

Οικονομική ενίσχυση του Σ.ωματείου Σ.ερβιτόρων Μ.αγείρων Θεσσαλονίκης

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Μάρτιος 21h