Κυριακή 17 Απριλίου 2016 στις 16.00

Διαχειριστική συνέλευση Κατάληψης Ντουγρού

Πρόγραμμα μήνα της κατάληψης

aprilis v web

πηγή : http://ntougrou.squat.gr/2016/04/03/aprilis_p