Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 στις 21.00

Καφενείο οικ. ενίσχυσης της εφημερίδας δρόμου Άπατρις-Ηράκλειο Κρήτης

Καφενείο οικονομικής ενίσχυσης της εφημερίδας δρόμου Άπατρις-Ηράκλειο Κρήτης

Παρασκευή 22/4 από τις 21:00 μέχρι 02:00

Διάθεση του νέου φύλλου της εφημερίδας και το βιβλίο εκδόσεων Άπατρις με τίτλο: 50 κείμενα για την κρίση.

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Απρίλιος 14h