Δευτέρα 16 Μαίου 2016 στις 19.00

Διαχειριστική συνέλευση

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/64433/