τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Πέμπτη 12 Μαίου 2016 στις 18.00

Ανοιχτή συνέλευση αναρχικών

3η συνάντηση της ανοιχτής συνέλευσης αναρχικών

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/64588/