Τετάρτη 25 Μαίου 2016 στις 21.00

Bar Οικονομικής Ενίσχυσης της NoLager Θεσσαλονίκης

Bar Οικονομικής Ενίσχυσης της NoLager Θεσσαλονίκης

για την καμπάνια αλληλεγγύης στη Sanaa Taleb

πηγή : email που λάβαμε στις 23 Μάιος 19h