Τρίτη 24 Μαίου 2016 στις 23.00

Μπαρ οικ. ενίσχυσης

μπαρ στον πλάτανο

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης στο στέκι στο βιολογικό στις 23.00 από την Ανοιχτή συνέλευση στέκι στο βιολογικό

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Μάιος 18h