Κυριακή 12 Ιουνίου 2016 στις 19.00

Ανοιχτή συνέλευση City Plaza

πηγή : https://www.facebook.com/events/5317574903418