Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 στις 20.00

Καφενείο-Βar οικονομικής ενίσχυσης του Ταμείου Αλληλεγγύης της κατάληψης Apertus

πηγή : http://apertus.squat.gr/?p=3424