Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 στις 22.00

Ανοιχτή γενική συνέλευση της κατάληψης Apertus

πηγή : http://apertus.squat.gr/