Σάββατο 27 Αυγούστου 2016 στις 23.00

Party Οικονομικής Ενίσχυσης του 6ου αντιμιλιταριστικού διημέρου

πηγή : http://xupolutotagma.squat.gr/2016/08/25/part