Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 στις 20.00

Ανοιχτή Συνέλευση Χειρονομία-ΑΚ

Ανοιχτή Συνέλευση της Χειρονομίας - Αντιεξουσιαστική Κίνηση

στον ΕΚΧ Αλιμούρα

Πέμπτη 1/9, στις 20:00

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Αύγουστος 16h