Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 στις 22.00

Party οικ. ενίσχυσης στην ταράτσα

Πάρτι για την οικονομική ενίσχυση της 2ης ευρωμεσογειακής συνάντησης "Η οικονομία των εργαζομένων" που θα πραγματοποιηθεί 28-29-30 Οκτωβρίου στη ΒΙΟΜΕ

Σάββατο 17/9, μετά τις 22.00
στην ταράτσα του Μικρόπολις

φβ ηβεντ: https://www.facebook.com/events/1251113711567990/

πηγή : https://micropolis-socialspace.blogspot.gr/20
πηγή : email που λάβαμε στις 16 Σεπτέμβριος 14h