Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 στις 19.00

Συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα της ΒΙΟ.ΜΕ.

Κάθε Τετάρτη στις 19.00 συνέλευση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον αγώνα της ΒΙΟ.ΜΕ. στο Μικρόπολις, Βενιζέλου & Βασ. Ηρακλείου.

Για την ενίσχυση και υποστήριξη του αγώνα των εργατών της ΒΙΟ.ΜΕ.

Για την προώθηση του παραδείγματος της εργατικής αυτοδιαχείρισης.

Για την εργατική & κοινωνική απελευθέρωση, για μια ζωή χωρίς αφεντικά!

πηγή : email που λάβαμε στις 23 Αύγουστος 00h