Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 στις 21.00

Σφηνάκι Μπαρ

~Σφηνάκι μπαρ για την οικονομική ενίσχυση της Ελευθεριακής Συνδικαλιστικής Ένωσης Ιωαννίνων, την Παρασκευή 30/09 από τις 21.00 στην κατάληψη Αντιβίωση.

πηγή : https://www.facebook.com/events/1847743319581
πηγή : email που λάβαμε στις 25 Σεπτέμβριος 00h