Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 στις 22.00

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης / Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο 1431AM

Party οικονομικής ενίσχυσης του ελεύθερου κοινωνικού ραδιοφώνου 1431am.

Καταλαμβάνουμε συχνότητες, εκπέμπουμε πειρατικά, αυτοοργανωμενα, αντιιερερχικά, ενάντια στον κυρίαρχο λόγο.

Στηρίζουμε τα μέσα αντιπληροφόρησης!

Συντονιστείτε στους 1431 στα μεσαία και στο www.1431am.org

πηγή : https://www.1431am.org/
πηγή : email που λάβαμε στις 10 Οκτώβριος 15h