Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 στις 22.00

Πάρτι οικονομικής ενίσχυσης του στέγ★

Πάρτι 22 Οκτωβρίου, 10:00μ.μ.

Οικονομικής ενίσχυσης του στέγ★

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/66328/