Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 στις 21.00

Bar οικ. ενίσχυσης Σωματείου Σερβιτόρων Μαγείρων

πηγή : email που λάβαμε στις 18 Οκτώβριος 12h