Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 στις 18.30

Εκδήλωση: «Πόρισμα» & νέα Αντεργατικά Μέτρα. Η Απάντηση των Εργαζομένων