Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 στις 22.00

Πάρτυ οικον. ενίσχυσης κοιν. ακαδημίας ποδοσφαίρου & ομάδας Αδέσποτου Αθηνών

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Οκτώβριος 13h