Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 στις 18.00

Καφενείο Α.Π. Ομάδας Ποδοσφαίρου

((i)) ΚΑΦΕΝΕΙΟ Α.Π.ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΑΦΕΝΕΙΟ Α.Π.ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ

από Α.Π.ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ- Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τετάρτη 26/10 καφενείο για την οικονομική ενίσχυση της Α.Π.Ομάδας Ποδοσφαίρου 18:00-20:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/66475/