Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 στις 17.00

(αναβάλλεται) Αλλάζοντας παράδειγμα: εκδήλωση για την ελευθεριακή παιδεία

η εκδήλωση αναβάλλεται για την άλλη Παρασκευή, ίδιο μέρος, ίδια ώρα

πηγή: email που λάβαμε στις 01 Δεκέμβριος 17h


Μια συζήτηση-κριτική στο υπάρχον σύστημα εκπαίδευσης και σκέψεις αλλαγής στο παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Θα ακολουθήσει μπαρ-καφενείο οικονομικής στήριξης του Αυτόνομου Σχήματος Φιλολογίας.

Αυτόνομο Σχήμα Φιλολογίας

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Νοέμβριος 16h