Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 στις 18.00

Συνέλευση Αυτοοργανωμένης Ποδοσφαιρικής Ομάδας