Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 στις 23.00

Κουβάς Party

Οι άλλοι Ρουβά

Εμείς Κουβά.

Βελτιώνονται οι φράκτες,

Βελτιώνονται και οι άλτες!!!

Remember remember the 6th of December!

Party Οικονομικής ενίσχυσης της καμπάνιας για την πορεία της 6η Δεκέμβρη!

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/66992/