Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 στις 16.00

Βιωματικό εργαστήρι ελεύθερης έκφρασης & δημιουργικής επικοινωνίας

Δευτέρα,, 12/12 16:00 -19:00 Βιωματικό εργαστήρι ελεύθερης έκφρασης & δημιουργικής επικοινωνίας

Βιωματικό εργαστήρι ελεύθερης έκφρασης & δημιουργικής επικοινωνίας
16.00 -19.00 Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016
1ος όροφος - Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός
Εμψυχώτρια: Χαρά Αλεξάκη - δραματοπαιδαγωγός
cultivatingthearts@gmail.com
Με κουτί ελεύθερης συνεισφοράς

«Γκρεμίζοντας σύνορα και φράχτες…» (Work in progress)

Ένα δημιουργικό ταξίδι επιστροφής στο φως, που υπάρχει μέσα μας... Mία εκδρομή δημιουργικής συνύπαρξης, χωρίς αποκλεισμούς, με σένα και τον άλλο/η/@, στη διάρκεια της οποίας όλες οι φωνές δοκιμάζουν να παίξουν, να ονειρευτούν, και να αφεθούν να νοιώσουν την εσωτερική και εξωτερική μουσική των σωμάτων, ώστε, στη συνέχεια να την εκφράσουν, αυτοσχεδιάζοντας, με τον μοναδικό δικό τους τρόπο.
Όταν οι άνθρωποι ανοίγονται, έτσι, τα σύνορα, οι αγκυλώσεις και οι περιχαρακώσεις, που τους χωρίζουν, γκρεμίζονται σα χάρτινοι πύργοι! Διασχίζουν κι ακολουθούν δρόμους ποιητικούς, της καρδιάς τους τους δρόμους. Ο κόσμος ή οι σχέσεις, που χτίζουν, μοιράζοντας κομμάτια απ΄ τις αλήθειες τους, τους υπερβαίνει, τους απελευθερώνει, και τότε τα αδύνατα γίνονται δυνατά... Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η θέλησή τους να πετάξουν, για λίγο, κάπου αλλού, κάπου όπου το παιχνίδι του "χαμένου θησαυρού" επιτρέπεται, όπως όταν ήταν παιδιά, σαν να είναι στο σπίτι τους, μα ταυτόχρονα, μακριά απ΄ αυτό, σε μια αλάνα, όπου αισθάνονται τη μαγική ενέργεια της αυθεντικότητας, που μοιράζονται, και γίνονται ένα... Δοκιμάζουν ένα ομαδικό σκασιαρχείο, από τις νόρμες της βάρβαρης καθημερινής "κανονικότητας", που απομονώνει τον άνθρωπο. Και, ναι, όντως, τις αμφισβητούν, με επιτυχία, στην πράξη! Γιατί, «Η ποίηση είναι σαν ένα είδος σκασιαρχείου, σαν ένα όνειρο μέσα στο όνειρο της ζωής, ένα αγριολούλουδο που φύτρωσε ανάμεσα στο στάρι».

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Αποστολή γραπτού μηνύματος στο e-mail: cultivatingthearts@gmail.com, στο οποίο γράφετε τα στοιχεία επικοινωνίας και το κινητό σας, για να σας σταλεί επιβεβαίωση συμμετοχής με sms. Επίσης, join in the event https://www.facebook.com/events/296296827431239/. Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα, συμμετέχουν μάξιμουμ 16 άτομα, με βάση τη σειρά αποστολής των μηνυμάτων, ανεξάρτητα από γνώσεις, ηλικία, εθνικότητα, φύλο, φυλή ή όποια άλλη διαχωριστική γραμμή. Με ενδυμασία που διευκολύνει την ελευθερία κινήσεων, γι αυτό και τα παπούτσια τους τα βγάζουν στην είσοδο! Φέρνουν μαζί χρωματιστούς μαρκαδόρους και χαρτί Α4, παρεό ή ένα μαγικό χαλάκι, για άνετες στάσεις στο δάπεδο και για τις, εν δυνάμει, φανταστικές χορευτικές τους πτήσεις. Φέρνουν, τέλος, και μοιράζονται κάποιο σπιτικό κέρασμα, για ένα γευστικό αποχαιρετισμό στο τέλος του ταξιδιού…

Scroll down for English

Experimental workshop of Free Expression and Creative Communication:

16.00-19.00 Monday, 12th of December, at Free and self managed Theater Embros
Animator/coordinator: Charoula Alexakis- Drama Teacher (M.Ed Drama and the Creative Arts in Education)
E-mail: cultivatingthearts@gmail.com
There's a box for free contribution by the partiipants.

"Knocking down borders and hedges…" (Work in Progress)

A creative trip of coming back to our inner light. Αn excursion of creative coexistence, with no exclusions, between you and the other. A play during which all voices try out their need to play, to dream and let to feel their bodies' inner and outer music, and then express it, improvising, in their own unique way. When people open up, like this, the borders, the stiffness and the entrenchments, which divide them, are demolished like towers made out of paper. They cross and follow poetic roads, the roads of their soul. The world and the relationship they build up, while sharing pieces of their own truths, like this, transcends them, liberates them and then the impossible becomes possible…Necessary prerequisite is their will to fly, for a while, somewhere else, somewhere where the play of "lost thesaurus" is allowed, as if when they were children, feeling at home and simultaneously far away from it, in a sandlot, where they feel the magic energy of authenticity they share among them and become one. They try a poetic team truancy against the norms of everyday barbaric "regularities", which isolate anthropos. And, yes, ideed, they question them, successfully, in action!! Because, "the poetry is like some sort of truancy, like a dream within the dream of life, a wild flower which sprouted among the wheat".

ΤO PARTICIPATE:

You send a message to cultivatingthearts@gmail.com, in which you add your mobile number, to get an sms confirming your participation. You, also, join in the event https://www.facebook.com/events/296296827431239/. Due to the experimental character of this project, the maximum number of participants can be sixteen (16) people, according the order of precedence of receiving mails, regardless of knowledge, age, nationality, sex, tribe or any other dividing line. They are dressed in a way which facilitates their freedom of movement and that's why they take their shoes off, at the entrance!! They bring their colours and A4 pieces of paper, shawls or magic rugs, for comfortable stops on the floor or for their potential imaginary dancing flights. They also bring and share some homemade treat, for a delicious farewell in the end of the trip…

Υλικό από κάποια εργαστήρια- photos etc. from previous workshops:
https://www.facebook.com/events/636243996562256/
https://www.facebook.com/events/1821065184774365/
https://www.facebook.com/events/156581954801185/
https://www.facebook.com/events/853886948057700/
https://www.facebook.com/events/998295223560172/
https://www.facebook.com/events/1016970764993139/