Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 στις 18.00

Κοινή συνέλευση προσφύγων με αλληλέγγυους/ες

πηγή : https://www.facebook.com/micropolisocialspace/