Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 στις 21.00

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης

του Σωματείου Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού κεντρικής Μακεδονίας

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Φεβρουάριος 22h