Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011 στις 11.00

Συνέλευση ανέργων

επικοινωνία :

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...