Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 στις 22.00

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης της κατάληψης Mundo Nuevo

μπαρ οικονομικής ενίσχυσης της κατάληψης κάθε τρίτη στις 22.00

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Ιανουάριος 21h