τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση ατελές

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 στις 23.00

Πάρτι Οικονομικής Ενίσχυσης Θεατρικής Ομάδας

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

Πάρτι Οικονομικής Ενίσχυσης στο Φουαγιέ του Πολυτεχνείου..

πηγή : email που λάβαμε στις 23 Φεβρουάριος 15h